Last news

Codes and Deals in Home Garden.ZooPlus, promo, codes, we have 208 zooplus coupons for you to consider including 208 promo codes and 0 deals in February 2019.Grab a free zooplus coupons and save money.Zooplus your Pet Shop, Over 10,000 products in stock and..
Read more
Pour déterminer si leur laveuse à chargement vertical haute efficacité est touchée, les clients du Canada peuvent vérifier le numéro de modèle et le numéro de série reduction pompe a biere de leur appareil en utilisant loutil ci-dessous.Modes de Livraison, modes Paiement, crédit..
Read more

P20e8 reductant pressure too low
p20e8 reductant pressure too low

Check specific manufacturer pages on the site, as some of them, we list the OBD2 codes on those pages for those specific vehicles.
Prsvar ts ir kravas automanas, bet ne tikai.
Prsvar no t cie auto patrtjs jeb panieks.
Piemram, Audi un VW box cadeau pour 2 personnes gadjum nodzot vadbas blok kdas auto vars turpint ceu nkamos 50km ldz atkal apstsies ja problma nebs novrsta.
Izteiktas problmas ar Adblue var novrot gan VW Audi grupas automanm, gan ar Mercedes automanm.Skot no 150 Euro ldz pat vairkiem tkstoiem ja gadjum jmaina NOx katalizators.Kontakti, daas no kdm, kas var izraist AdBlue paziojumu auto instrumentu panel: 15733 - SCR NOx Catalyst Bank 1 - (defektvs NOx katalizators vai reizm defektvs izmeu sensors).Vidji Adblue patri ir 1,5 - 6 no kopj dzedegvielas patria.Protams, efekti nepaliek bez defektiem.Adblue remonts prsvar gadjumu ir drgs un neatmaksjas.
Otrkrt tas ir viens papildus nevajadzgs un tai pat laik sarets automanas mezgls.
P20EE Efficiency too Low Reductant - (iespjams Adblue ska vai blvjuma defekts).
Lielkai daai automanu Adblue tvertnes tilpums ir 10 ldz 20 litri.
Biekie viesi autoservisos noteikti bs Sharan.0TDI dzinju.Ablue problmas var rasties ar ddiem s sistmas mezgliem, k piemram, Adblue trauks, lmea sensors, Adblue sprausla vai NOx sensors un paa eletkronisk vadba.Dai auto ieslgs "servisa remu" ar samazintu dzinja jaudu un js varsiet turpint ceu ldz tuvkajai Adblue uzpildes vietai vai autoservisam Adblue sistmas defekta gadjum, bet citi auto apstsies un nebs iespjas pat iedarbint ldz neuzpildsiet vai nesalabosiet Adblue sistmu.Raotjiem nkas diezgan palauzt galvas, lai jaunie dzinji btu arvien jaudgki un tai pat laik videi draudzgki.Tas ir idrums, kas paredzts izpldes gzu attranai un ko pievieno izpldes sistm pc tam, kad degviela jau ir sadegusi.Pirmkrt auto vairs nav tik ekonomisks, jo papildus degvielai ir nepiecieamba iegdties Adblue irdrumu uzpildei.P1500-1600, p1600-1700, p1700-1800, p1800-, p2000-2100, p2100-2200, p2200-2300.P2300-2400, p2400-2500, p 2800- 3500- P2 Codes Trouble Code Fault Location Probable Cause P2000 P2099 (Fuel and air metering and auxiliary emission control) P2000 Nitrogen oxides (NOx) trap, bank 1 - efficiency below threshold NOx trap P2001 Nitrogen oxides (NOx) trap, bank 2 - efficiency.K, piemram, VW un Mercedes automanas.
Im nolkuma izmanto AdBlue.

Sitemap